Toimitus 4/2006

|
Petri Alanko
Kari Antila
Martin Berka
Sofie Jokinen
V-P Kangas
Maarit Kemiläinen
Jaakko Kilpeläinen
Timo Koskinen
Teppo Leppänen
Miri Miettinen
Pekka Nurmi
Rami Rimpinen
Tommi Saarela
Reima Saarinen
Juha Seila
Antti Suonio
Eeva Vänskä
Timo Östman
 
Lehden ulkoasu
DDM Group Oy