Digico Quantum 225 – kvanttiajan ajattelua mikserimarkkinoille?

|
Image

Alkuvuodessta 2021 julkaistu Quantum 255 on varusteltu 72 tulokanavalla ja 36 lähdöllä, mikä jo itsessään tekee siitä käyvän työkalun monenlaiseen hommaan. Valmistajan uudella spesiaali-jipolla suorituskyky kasvaa vielä reilusti kanavamäärää isommaksi.

 

Quantum jatkaa Digicon tutuilla linjoilla ja peruskäytön osalta moni asia noudattaa samoja käytäntöjä, jotka ovat vakiintuneet jo viimeisen kymmenen vuoden kuluessa. Mikserin kosketusnäyttö on aiempia malleja isompi, nyt 17-tuumainen, ja kosketuksen tunnistus on nykyajalle tyypillisesti kapasitiivinen. Myös kanavaliukujen näytöt on päivitetty kirkkaisiin ja selkeisiin OLED-näyttöihin, samoin neljän ohjelmoitavan makropainikkeen vieressä on samanlaiset näytöt. Merkkausteippi ja tussi saavatkin hyvällä syyllä jäädä nyt työkalusalkkuun.

Mikserin kanavaliu’ut ovat vapaasti määriteltävissä ja jaettavissa kahteen 12-liu’un pankkiin. Päällekkäisiä kerroksiakin on vähintään riittävästi. Edellisten lisäksi on myös erillinen liuku joko päälähdölle tai muulle sellaiselle kanavalle, joka halutaan pitää aina näkyvissä.

Quantum 225:ssä on itsessään vain niukalti analogituloja ja -lähtöjä (8 suuntaansa), ja niiden lisäksi kahdet AES/EBU-liitännät. Laite onkin suunniteltu käytettäväksi Digicon lavarasioiden kanssa MADI:lla, jolle tuloja ja lähtöjä on kumpiakin neljä.

Image

 

Näiden lisäksi on myös kaksi DMI-korttipaikkaa, joihin löytyykin sitten vaihtoehtoja eri standardeihin kytkeytymistä varten, näistä mainittakoon esimerkiksi Dante-kortti, jota silmällä pitäen Digico on julkaissut myös Dantea puhuvia lavarasioita. 

Waves-integraatiota ajatellen ei tarvitse ostaa lisäkorttia, vaan sen voi tilata tehdasasenteisena verkkoporttina. 

Äänityskäyttöä varten mikseriin on integroitu 48-kanavainen UB-MADI äänikortti, jolloin tietokoneelta ja tietokoneelle saadaan audio kulkemaan USB:tä pitkin. 

Mikserin käyttöpinnan vasemmassa reunassa aluksi saattaa hämmentää iso tyhjä alue, joka on tarkoituksella jätetty vapaaksi. Siihen voi asentaa toisen näytön mikseriä varten, tai esimerkiksi Klangin monitorijärjestelmän ohjaimen. Kiinnike toimii pienellä mielikuvituksella myös läppäritelineenä, tai vaikka ulkoisen tietokoneen näytönpidikkeenä. Idea on sikäli loppuun asti viety, että kaapeleita varten on varattu oma onkalonsa mikserin lävitse toiselle puolelle.

 

Ketsu- ja sinappia äänelle.

Kanavaprosessonnissa on käytössä jo SD-sarjan digicoista tutut kaksi dynamiikkaprosessoria, yli- ja alipäästösuotimet, Digitube-särö (123 samanaikaista) sekä nelialueinen ekvalisaattori, joka voi toimia myös dynaamisena ekvalisaattorina (käytettävissä 155 samanaikaisesti). Niiden käyttö on täsmälleen identtistä muiden Digicojen kanssa.

Quantum-sarjassa voi näiden lisäksi kytkeä enintään 24-kanavaan nk. Mustard -prosessoinnin, joka sisältää toisen ekvalisaattorin sekä kaksi uutta dynamiikkaprosessoria. Sinappivälineiden sijainnin signaaliketjussa voi myös valita muutamista eri vaihtoehdoista. Ekvalisaattori on muuten varsin yhtenevä kanavakorjaimen kanssa, mutta siinä voi kahden keskialueen kellokorjaimen tilalle vaihtaa allpass-suotimen, jolla signaalin vaihetta voi kääntää taajuusvasteeseen kajoamatta. Hyvä lisä tämäkin esimerkiksi kahden mikrofonin vaiheistukseen.

Työkalupakissa on myös ns. etuastemallinnoksia, jotka jäljittelevät erilaisten putki- ja puolijohdelaitteiden epälineaarisuuksia. Olen aikapäiviä sitten jättänyt näiden työkalujen autenttisuuden arvioinnin sikseen ja toteankin, että tämä antaa kourallisen erilaisia lämmittimiä, joista sitten voi annostella hienoista rosoa tai roisia säröä kulloiseenkin tarpeeseen.

Kompressorimalleja on neljä ja ne perustuvat vähintään löyhästi klassikkolaitteisiin. FET-mallissa on tavoiteltu selvästi 1176-kompressorin sävyjä. Mielestäni kyseinen laite on varsin käyttökelpoinen ja siitä saa irti tunnistettavan nopeiden aikavakioiden ”liiskauksen” sekä muutenkin väriä ääneen.

Optical ei suoraan tunnu perustuvan mihinkään yksittäiseen malliin. Valittavissa on kolme eri nopeutta attack- ja release-ajoille ja prosessori soveltuu yleisluontoisempaan ja huomaamattomaan tasoitteluun. Toki hitailla ajoilla sillä saa korostettua esimerkiksi perkussiivisten äänten alukkeita. 

Vintage VCA:ssa voi valita vain kynnystason sekä puristussuhteen. En tiedä mitä tässä jäljitellään (kenties DBX?), mutta ainakin puhutaan helppokäyttöisestä työkalusta, joka joko toimii tai sitten ei. 

Classic puolestaan on varsin perinteinen dynamiikkaprosessori tarjoten lisäsäätönä peak/RMS-toimintatilat ja kynnyksen jyrkkyyden valinnan. 

Ylipäätään dynamiikkaosastolle annan kiitosta Dry/Wet-säädölle, joka vaikuttaa suoran ja prosessoidun äänen suhteeseen. Se tekee rinnakkaiskompression totetuttamisesta naurettavan helppoa. Pitäisi olla mikserien vakiovarusteita tämä. 

Mustard-prosessoinnilla voi myös kiertää erään Digicon kanavaprosessoinnnin rajoituksen. Kanavan vakio-gate ja -kompressori saavat ohjaussignaalinsa samasta kohden ketjua, kun toisinaan olisi syytä saada prosessorit aidosti peräkkäin. Mustardilla onnistuu nyt tämäkin.

 

Uutuudet maustehyllyssä

Kaiku, viive sekä modulaatioefektit ovat jo Digicon SD-sarjasta tuttuja, ja näitä saa enimmillään 12 kappaletta efektiräkkiin. 

Quantum-sarjassa on uutuutena on ns. Spice Rack, johon voi laittaa Quantum 225:ssä joko kuusi monofonista tai kolme stereofonista prosessoria. Kirjoitushetkellä hyllyssä oli kaksi maustetta, Chilli 6 sekä Naga 6.

Image

Kuten nimestä ja ominaisuuksista voi päätellä, on ensin mainitun kohdalla vähintäänkin innoitusta haettu Wavesin C6-pluginista. Chilli 6 on nelialueinen monialuekompressori, jossa on lisänä kaksi kaistaa dynaamista eq:ta. Soundiltaan puhutaan varsin käyttökelpoisesta ja monipuolisesta työkalusta esimerkiksi ryhmien prosessointiin. En pidä suoraa vertailua Wavesin plugiin mielekkäänä, mutta totean, että käytän ko. työkalua paljon ja koin, että Chilli 6 suoriutuu vastaavista tehtävistä mainiosti. 

Naga 6 puolestaan on kuusialueinen dynaaminen eq. Mik­se­rissä on jo kanavakohtaisesti varsin käypä dynaaminen ekvalisaattori, mutta tiettyihin erikoistarkoituksiin voi kaivata vielä enemmän säätövaraa. Erityismainintana pitää ottaa esille koko dynaamisen eq:n käyttäytymiseen vaikuttava Release Shape -säätö, jolla kompression release-käyrän muotoa voi säätää portaattomasti. Käytännössä säädöllä saa prosessoinnin sävyä muokattua miedosta aggressiiviseen. Hyvä lisä.

Erityiskiitoksen tässä kohden ansaitsee myös mahdollisuus säätää parametrejä kosketusnäytön ja enkooderien lisäksi myös keskilohkon liu’uilla. Käsille saa nipun keskeisiä parametrejä säädettäväksi kaistakohtaisesti tai koko prosessorin laajuisesti. Tämänkaltaista harvemmin näkee, mutta soisin ominaisuuden yleistyvän muissakin miksereissä. 

 

Nodal processing

Kuten jo alussa mainitsin, mikserin kanavamäärään sisältyy pieni jippo. Monesti esimerkiksi monitorimiksauksessa ilmenee tarvetta tarjoilla samaa signaalia eri paikkoihin hivenen erilaisella prosessoinnilla. Perinteisesti tämä on ratkaistu haaroittamalla sama signaali useampaan kanavaan, jolloin samalle äänilähteelle alkaakin löytyä lukuisia kanavia mikseristä. 

Tässä kohden Quantumissa astuu kuvioihin selkeästi uudenaikainen ajattelutapa: Nodal processing. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että jonkin kanavan signaali voidaan haaroittaa johonkin apulähtöön halutusta kohden ja saadaan käyttöön toinen ekvalisaattori ja toinen dynamiikkaosasto. 

Otetaan käytännön esimerkki: joku soittajista haluaa kuunteluunsa jonkin soittimen kirkkaampana kuin muut ensemblen jäsenet. Tehdään kanavakorjaimella perussäädöt ja haaroitetaan signaali kanavaprosessoinnin jälkeen tarkoituksenmukaiseen lähtöön. Sitten aktivoidaan tämän lähdön osalta ”Nodaalinen” työstö ja kirkastetaan signaalia vaikkapa hyllykorjaimella. 

Vaihtoehtoisesti signaali voidaan haaroittaa ennen kaikkea prosessointia ja tehdä täysin muista poikkeava painotus. Näitä rinnakkaisia ketjuja voi olla käytössä enintään 32 kappaletta. Virkistävää, vihdoinkin digitaalimiksereissä tehdään irtiottoja analogimaailman rajoitteista. Toivonkin tämän innoittavan myös muita valmistajia ravistelemaan totuttuja konsepteja entisestään. 

Haastetaan vanhaa ajattelua

Digico Quantum 225:n ulkoiset ominaisuudet sekä edellämainitut Nodal Processing ominaisuudet tuulettavat käsityksiä siitä, miten asiat tulee tehdä. Ja ovat osoitus siitä, että digitaalimiksereissä ei ole monille työtavoille teknisiä rajoitteita, paljon hitaampaa on saada meidän tekijöiden aivot käännettyä uusiin asentoihin.

Toisaalta Quantum on myös mainio esimerkki siitä, että toimivaa ei kannata korjata. Mukana on pidetty niin paljon aiemmista mallisarjoista tuttuja asioita, että siirtyminen uuden konsolin ääreen käy sulavasti ja ilman rimakauhua. 

 

Digico Quantum 225

Digimikseri

• 72 tulokanavaa
• 36 sisäistä signaali-bussia (valittavissa apuryhmien ja aux-lähtöjen välillä)
• 32 rinnakkaista prosessointiväylää (Nodal Processing)
• 155 dynaamista eq:ta
• 12 efektiprosessoria
• 6 spice rack -dynamiikkaprosessoria
• 24 Mustard-prosessoria tulo/lähtökanaviin
• LR / LCR -master-bussit
• 12 ×12 -matriisi
• neljä MADI-porttia ja kaksi DMI-korttipaikkaa.
• UB-MADI – USB-audiointerface
• lisävarusteena sisäänrakennettu verkkoportti Waves SoundGrid -järjestelmään, sekä valmius Optocore-kuitupohjaiseen audioverkkoon
• kaksi AES-tuloa ja -lähtöä
• kahdeksan balansoitua analogituloa
• kahdeksan balansoitua analogilähtöä

 

 

Hinnat (jutun alkuperäisellä kirjoitushetkellä 2021, huom: alv 0)

 

• Digico Quantum 225 Work Surface: 26 500 €

• Digico Quantum Madi Rack: 9 600 €
(Quantum Madi Rack & 2 × 100 m BNC-kaapeli)

 

• Digico Quantum Dante Rack: 10 150 €
(Quantum Dante Rack, DMI Dante 2 Card, 1 × 75 m CAT6-kaapeli)

• DMI-korttit (21 erilaista): 655 – 4 755 €

 


Valmiit kokoonpanot:

Digico Quantum 225 Madi Pack: 32 450 €
• 1 × Quantum 225 Work Surface
• 1 × Quantum Madi Rack
• 2 × 100 m BNC-kaapeli

Digico Quantum 225 Dante Pack: 32 995 €
• 1 × Quantum 225 Work Surface
• 1 × Quantum Dante Rack
• 1 × DMI Dante 2 Card
• 1 × 75 m CAT6-kaapeli

Lisätiedot: Intersonic

••• 

Tämä artikkeli on julkaistu alunperin Riffin printtinumerossa 6/2021. Vastaavantyyppisiä käyttökokeisiin perustuvia tuotearvioita julkaistaan jokaisessa Riffin printtinumerossa.  

 Jos pidät näitä juttuja hyödyllisinä tai viihdyttävinä, voit tukea Riffin tulevaa julkaisutoimintaa kätevästi ostamalla itsellesi vaikka tuoreen printtinumeron tai tilaamalla lehden esimerkiksi kahden numeron tutustumistarjouksena. 

Riffin voi ostaa digitaalisena näköispainoksena Lehtiluukkupalvelusta.  

Printti-Riffiä myyvät hyvin varustetut soitinliikkeet sekä Lehtipisteen myymälät kautta maan. Lehteä sekä irtonumeroita voi tilata myös suoraan kustantajalta näillä sivuilla olevan Riffi-kaupan kautta.

 

 

Tuttu skeema: räkit lavalle ja audio verkon kautta mikserille. Omat lavarasiansa löytyvät niin Dantelle kuin MADI-verkotukseenkin.

 

Audioverkkojen aikakaudella liitännät painottuvat digitaalisiin, ja avainsana on muunneltavuus.

 

Lisänäyttö, jokin ohjain tai vaikkapa läppäri asettuvat ergonomisesti osaksi työpistettä, kiitos kunnolllisen kiinnityslaipan, jota voi myös käännellä passeliin asentoon.