RME DPS-2 & LNI-2 DC – puhdasta sähköä, puhtaampaa audiota

Image

Hyväkin audiolaite muuttuu alisuoriutujaksi, jos sille syötetään sähkön mukana riittävästi häiriöitä. RME lupaa poistaa ongelmat tarjoamalla puhdasta sähköä 12 voltin jännitteellä toimiville laitteille merkistä riippumatta.

 

DPS-2 on eurojohdolla sähköverkkoon liitettävä virtalähde, joka antaa moninkertaisesti suodatettua 12 voltin tasajännitettä enimmillään kahden ja puolen ampeerin verran.
Valittavana on kaksi eri menetelmillä suodatettua antoliitäntää, joista käyttöön valitaan yksi kerrallaan.

Image

Linear-lähdön sähkö puhdistetaan useammalla peräkkäisellä passiivisella sekä aktiivisella suodatusasteella, ja luovutetaan käyttöön 30,000 μF kondensaattoripankin ja ferriitti-kuristimen kautta.

Vaihtoehtoinen lähtö, μFilter, suodattaa Linear-lähdölle putsatun jännitteen vielä kertaalleen ja sen ansiosta sähkön sisältämä kohina saadaan RME:n mukaan minimoitua muutamien mikrovolttien tasolle.

Sensor-tekniikan avulla DPS-2:n virtalähtö varmistaa toimintansa mittaamalla jännitteen suoraan kohdelaitteen liitännältä ja sovittamalla omaa toimintaansa automaattisesti sen perusteella. 

Niinikään puolen räkkikyksikön kokoiseen metallikoteloon rakennettu LNI-2 DC on puolestaan tarkoitettu kytkettäväksi jonkin jo olemassa olevan ulkoisen virtalähteen ja käytössä olevan audiolaitteen väliin. 
Vastaanottopuolella jännitteeksi käy 9–12 volttia tasajännitettä ja kohdelaitteelle LNI-2 DC luovuttaa 12 voltin tasajännitettä enimmillään kahden ampeerin verran.

Image

LNI-2 DC:n suodatus perustuu tulon ja lähdön galvaaniseen erotukseen sekä RME:n omaan μFilter-kytkentään.
DPS-2:n tavoin jännitteen antoliitännässä on Sensor-ominaisuus, joka tarkkailee syötettävän jännitteen vakautta kohdelaitteen liittimeltä mitaten ja säätelee virranantoa tarpeen mukaan.

LIsätiedot: Studiotec