Toimitus 3/2015

|

Petri Alanko
Kari Antila
Eero Aro
Salla Harjula
Misha Koivunen
Timo Koskinen
Tommi Posa
Tommi Saarela
Reima Saarinen
Petri Silas
Timo Östman

Ulkoasu: Mari Valotie
Kuvaaja Tommi Posa