Toimitus 3/2016

|

Petri Alanko
Kari Antila
Martin Berka
Minna Hatinen
Misha Koivunen
Timo Koskinen
Tommi Saarela
Timo Östman

Ulkoasu: Mari Valotie

Kannen valokuva: Tommi Posa